Bewegen bij Buitenhuis
Jonneke Senden-Buitenhuis

Covid-19 Herstelprogramma

In de eerste periode zijn veel mensen ziek geweest en komen we erachter dat de restschade die is ontstaan, niet zomaar weggaat. De ziekte verloopt grillig en per persoon is het anders. Het is belangrijk om deskundige hulp in te schakelen en snel de behandelingen te treffen die geschikt zijn voor de patiënt. Als preventiecentrum kunnen we een grote en mooie rol vervullen in dit traject, waarbij ook de samenwerking opgezocht kan gaan worden met de eerstelijnszorg, om dit optimaal te kunnen uitvoeren. 

Voor het programma ‘Actief na corona’ is een uitgebreide begeleidingsprotocol opgesteld in samenwerking met NL-Actief en het RIVM. Het "Actief na Corona" beweeg en herstel programma wordt binnen ons Preventiecentrum door gecertificeerde COVID19 bewegingsdeskundigen uitgevoerd. Met in samenwerking van eerstelijnszorg (psycholoog, diëtist, logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut) - revaliderende coronapatiënten te begeleiden naar een weer fit en vitaal leven. 

 

Inhoud Covid-19 Herstelprogramma.

 

We starten eerst met een uitvoerige assessment om een goed beeld te kunnen vormen van de situatie en op basis van de gedane assessment vindt er een multidisciplinair overleg plaats. Vervolgens bespreken we en bepalen we samen het herstelprogramma.

U traint op wekelijkse basis waarbij de frequentie en duur afhankelijk is van uw huidige lichamelijke situatie. Het beweegprogramma kan bestaan uit trainingen in groepsverband of individueel, zowel binnen als buiten en inclusief een beweegprogramma voor thuis. We streven naar het bereiken van een beweeg activiteit van 5 dagen in de week met een tijdsduur van 50-90min.  

Binnen het herstelprogramma voert altijd de persoonlijke individuele coaching en begeleiding de boventoon en indien nodig zal er multidisciplinair de vorderingen worden besproken.

Starten Covid-19 Herstelprogramma.

De volgende personen komen in aanmerking voor een beweegprogramma.

Iedereen die corona gehad heeft: Volwassen mannen en vrouwen die verwezen zijn vanuit de zorg, en tevens mensen die niet geïndiceerd zijn vanuit de zorg, maar op basis van zelfbeschikking de keuze maken om deel te nemen aan het programma. 


Er wordt NIET gestart:

- Bij koorts/verhoging

Er wordt WEL gestart:

- 2 weken nadat de koorts is opgehouden 
Opbellen
E-mail
Info